Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Co víte o karcinomu děložního čípku?

1) Kde se v lidském tele nachází deložní cípek?
Tato otázka není zodpovezena.
Jste odpovedeli
Správná odpoved!
Špatná odpoved!
Správná odpoved je B.
Deložní cípek, nebo také deložní hrdlo, je spodní cást delohy, kterou deloha prechází a ústí do pochvy. Je to „komunikacní kanál“ mezi dutinou deložní a pochvou, potažmo vnejším prostredím.
A. ve vajecnících
B. je to spodní, úzká cást delohy
C. je to horní, široká cást delohy
D. v krku
2) Co zpusobuje karcinom deložního cípku?
Tato otázka není zodpovezena.
Jste odpovedeli
Správná odpoved!
Špatná odpoved!
Správná odpoved je B.
Karcinom deložního cípku zpusobuje lidský papillomavirus (HPV). Existuje více než 100 ruzných typu HPV a zhruba 15 z nich je vysoce rizikových . Pokud je v lidském tele prítomný nekterý z techto rizikových typu, muže vyvolat abnormální zmeny v bunkách sliznice deložního cípku a dlouhodobe progredovat do karcinomu deložního cípku.
A. pohlavní styk
B. pretrvávající infekce lidským papillomavirem (HPV)
C. genitální bradavice – tzv. kondylomata
D. kombinace všech uvedených možností
3) Jaké jsou další rizikové faktory pro rozvoj karcinomu deložního cípku u žen infikovaných HPV?
Tato otázka není zodpovezena.
Jste odpovedeli
Správná odpoved!
Špatná odpoved!
Správná odpoved je D.
Karcinom deložního cípku se nemuže vyvinout u žen, které nejsou infikovány nekterým z rizikových typu HPV. Nicméne u takto infikovaných žen mohou riziko rozvinutí karcinomu deložního cípku zvýšit/umocnit ješte další faktory.
A. kourení
B. infekce HIV
C. oslabený imunitní systém
D. kombinace všech uvedených faktoru
4) K cemu dochází u vetšiny žen v dusledku infekce HPV?
Tato otázka není zodpovezena.
Jste odpovedeli
Správná odpoved!
Špatná odpoved!
Správná odpoved je B.
HPV se vyskytuje bežne a vetšina dospelých byla nekdy behem svého života HPV infikována. Infekce HPV se však neprojevuje žádnými viditelnými príznaky, takže vetšina žen se nikdy ani nedozví, že byla infikována. Naštestí tyto infekce vetšinou odezní samovolne spolecne s prípadnými abnormálními zmenami v bunkách. Riziko rozvinutí karcinomu deložního cípku predstavují pouze ty infekce, které samovolne neustoupí.
A. k rozvinutí karcinomu deložního cípku
B. k samovolnému odeznení infekce
C. k neplodnosti
D. k nepravidelnému menstruacnímu cyklu
5) Jaké jsou symptomy karcinomu deložního cípku v pocátecních stádiích?
Tato otázka není zodpovezena.
Jste odpovedeli
Správná odpoved!
Špatná odpoved!
Správná odpoved je A.
V pocátecních stádiích karcinomu deložního cípku se neprojevují žádné symptomy. V dobe, kdy se príznaky projeví, je karcinom již v pokrocilém stádiu. Abnormální krvácení, bolest v oblasti pánevní ci nechutenství mohou naznacovat, že zhoubný nádor prorostl do tkáne.
A. neprojevují se žádné symptomy
B. žaludecní krece
C. nevolnost
D. chudokrevnost
6) Vhodné lécebné postupy u žen s karcinomem deložního cípku jsou:
Tato otázka není zodpovezena.
Jste odpovedeli
Správná odpoved!
Špatná odpoved!
Správná odpoved je D
Jak hysterektomie, tak ozarování i chemoterapie mají své místo pri lécbe karcinomu deložního cípku, a to v závislosti na stupni rozvoje nádorového onemocnení.
A. hysterektomie
B. ozarování
C. chemoterapie
D. kombinace všech uvedených postupu
7) Který z následujících testu je úcinný pro zjištení karcinomu deložního cípku?
Tato otázka není zodpovezena.
Jste odpovedeli
Správná odpoved!
Špatná odpoved!
Správná odpoved je B.
Cytologické vyšetrení (PAP test) se zameruje na jakékoli zmeny v bunkách sliznice deložního cípku. Test je rovnež schopen zjistit jak prítomnost abnormálních bunek (které mohou progredovat do nádorového onemocnení), tak prímo karcinom deložního cípku. Test trvá pouze nekolik minut. Lékar zavede do pochvy nástroj (zrcadlo) a pomocí kartácku ci špatlicky nabere nekolik bunek z cípku. Test je bezbolestný.
A. EKG
B. cytologické vyšetrení (PAP test)
C. krevní test
D. cholesterolový test
8) Co znamená nestandardní (jiný než negativní) výsledek cytologického vyšetrení (PAP testu)?
Tato otázka není zodpovezena.
Jste odpovedeli
Správná odpoved!
Špatná odpoved!
Správná odpoved je D.
Nestandardní (jiný než negativní) výsledek cytologického vyšetrení (PAP testu) muže znamenat radu vecí – od jednoduché infekce pres prekancerózní lézi (dysplazii) až po karcinom deložního cípku. Pro stanovení správné diagnózy navrhne váš lékar nejspíš provedení dalšího vyšetrení.
A. infekci
B. prekancerózní lézi
C. karcinom deložního cípku
D. kombinaci všech uvedených možností
9) Podle Mezinárodní agentury pro výzkum nádorových onemocnení (IARC) muže dobre organizovaný cytologický screening populace snížit výskyt karcinomu deložního cípku:
Tato otázka není zodpovezena.
Jste odpovedeli
Správná odpoved!
Špatná odpoved!
Správná odpoved je D.
A. výskyt karcinomu deložního cípku podstatne neovlivní
B. až o 30%
C. až o 50%
D. až o 80%
10) Vakcína proti HPV
Tato otázka není zodpovezena.
Jste odpovedeli
Správná odpoved!
Špatná odpoved!
Správná odpoved je A.
Vakcína slouží k prevenci, nikoli k lécbe infekce HPV. Mela by být podána ješte pred možnou infekcí HPV, aby byla co nejefektivnejší. Tyto vakcíny však nechrání pred všemi typy HPV, které mohou karcinom deložního cípku zpusobovat. Z tohoto duvodu zustává screening karcinomu deložního cípku základní ochranou pred zhoubnými onemocneními, k nimž dochází v dusledku infekce techto dalších typu HPV.
A. zabranuje infekci
B. lécí karcinom deložního cípku
C. upravuje výsledky cytologického vyšetrení (PAP testu) do normálu
D. lécí genitální bradavice
Chcete-li pokracovat a zobrazit výsledky testu, zadejte prosím tyto povinné údaje:
Vaše výsledky: 10
 
 
 
Banner Piede