Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Bulharská Asociace pro sexuální zdraví a plánování rodiny (BFPA)

Bulharská Asociace pro sexuální zdraví a plánování rodiny (BFPA) je nevládní nezisková organizace (NNO), která byla založena v roce 1992. Ve své cinností se zameruje na nekolik základních oblastí – dostupnost zdravotní péce, sexuální a reprodukcní zdraví a práva (SRHR) vcetne pohlavne prenosných chorob, výchovu ke zdraví a sexualite, genderové otázky, obchodování s lidmi, udržitelný rozvoj.  Hlavními cílovými skupinami jsou zejména mladí lidé, ženy, verejná správa, školské instituce, nevládní organizace, zdravotníci, ucitelé, novinári, kterí se venují marginalizovaným a  ohroženým skupinám - napr.  Romum a jiným etnickým minoritám, slepým a hluchým lidem, mladým lidem se záznamem v rejstríku trestu, venkovským ženám apod.  BFPA nabízí v Sofii a dalších peti pobockách bezplatné prohlídky a poradenství v následujících oblastech: plánování rodiny, antikoncepce, gynekologie, venerologie, sexuologie, dobrovolné poradenství a testování (VCT), pricemž jsou vždy respektována práva klienta. Ve venkovských oblastech nabízí BFPA jako soucást preventivních opatrení proti rakovine deložního cípku rovnež mobilní zdravotní péci vcetne screeningu a PAP cytologických steru se zvláštním zamerením na rizikové skupiny. Ve školách, romských komunitách a venkovských oblastech porádá BFPA vzdelávací akce zamerené na HPV (lidský papillomavirus) a rakovinu deložního cípku a jako soucást sexuální výchovy provádí rovnež ockování.

www.safesex.bg

 
 
 
Banner Piede