Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

DEKUT Debreceni Kutatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Maďar

Dekut je nezisková organizace, která podporuje rozvoj madarského regionu Észak-alföld. Úcastní se mimo jiné v nekolika projektech, které prispívají k realizaci akcních plánu a programu zamerených na zlepšení verejného zdraví. Hlavními oblastmi, na které se Dekut soustredí, jsou kvalita života, ekonomika zdravotnictví a spokojenost pacienta. Dekut spolupracuje s dalšími organizacemi a centry a rovnež s radou regionálních malých, stredních i velkých podniku.

Dekut se rovnež úcastní projektu financovaných z prostredku EU. V soucasné dobe je partnerem v projektech VISIBLE (realizovaného v rámci programu Leonardo Da Vinci) a AIR (realizovaného v rámci Programu verejného zdraví).

www.dekut.hu

 
 
 
Banner Piede