Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Društvo ŠKUC
Slovinsko

logo Skuc.Sdružení ŠKUC je jedna z nejvýznamnejších NNO, která se venuje nejen podpore domácích kulturních a umeleckých aktivit, ale v posledních letech se cinnost této organizace rozšírila i na takové oblasti, jako je poskytování informací a poradenství mladým lidem, vzdelávání, sociální problematika, zdravotní prevence a rovnež úcast v ruzných výzkumných studiích. Organizace získala statut instituce poskytující zdravotní péci ve verejném zájmu.

V roce 1998 bylo jako soucást instituce zrízeno  informacní centrum pro mladé lidi. V podstate se jedná o sít šesti neziskových organizací, které shromaždují a bezplatne šírí informace všem mládežnickým organizacím ve Slovinsku a  jednotlivým zájemcum z rad mladých lidí. ŠKUC rovnež pravidelne organizuje akce pro mládež.

ŠKUC plánuje využít této informacní síte  pro mládež, která funguje po celém Slovinsku, pri realizaci projektu AURORA.

www.skuc.org

 
 
 
Banner Piede