Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Jeseniova lékařská fakulta v Martině University Komenského
Sloven

Ústav verejného zdravotnictví Jeseniovy lékarské fakulty se podílel i podílí na realizaci rady mezinárodních projektu v oblasti epidemiologie infekcních chorob (epidemiologická studie o rakovine pankreatu, Globální systém kontroly tabáku). Cinnost ústavu je zamerena na výzkum etiologie onemocnení, jejich rizikové faktory a možnosti prevence a dále na vyhodnocování efektu realizovaných preventivních opatrení.  Vedoucí ústavu, prof. MUDr. Henrieta Hudecková, PhD., MPH je clenem poradního orgánu Evropského strediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve Stockholmu. Prof. Hudecková je rovnež predsedkyní pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví SR pro kategorizaci vakcín.

http://eng.jfmed.uniba.sk/index.php

 
 
 
Banner Piede