Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Národní organizace pro zdraví žen (O.N.Da)
Itálie

logo O.N.DA.O.N.Da je zamerena na výzkum hlavních ženských chorob a na prípravu preventivních strategií založených na genderove zamerené podpore zdravého životního stylu.

O.N.Da podporuje základní a klinický výzkum hlavních chorob, vyhodnocuje jejich spolecenský a ekonomický dopad a predává získané informace institucím, zdravotníkum i široké verejnosti.

Rada studií ukazuje, že v oblasti zdravotní péce jsou ženy ve srovnání s muži stále ješte znevýhodnovány a potvrzuje význam posilování informovanosti o zdravotních rizicích žen.

Tato rizika nesouvisí pouze s reprodukcními aspekty života žen, ale týkají se obecne role ženy ve spolecnosti. V dnešní dobe vedou ženy stále intenzivnejší pracovní i osobní život, což se musí nevyhnutelne odrážet i na jejich zdraví. To vyplývá z prirozenosti ženy, která se snaží v první rade uspokojit potreby své rodiny, a to i na úkor sebe samotné.

Další duležitou skutecností je, že výzkum i systém zdravotní péce se vetšinou nezabývají specificky ženskými zdravotními problémy, nebot ženy nebývají do  klinických studií príliš casto zahrnovány. Teprve v poslední dobe je venována vetší pozornost genderovým rozdílum a jejich významu pro zdraví žen.

O.N.Da se snaží o genderove zamerenou propagaci zdravého životního stylu: podporuje myšlenku, že genderové rozdíly mají mimo jiné dopad i na zdraví jedince. Strategie a politiky zamerené na prevenci by mely tyto skutecnosti více zohlednit.  

Jedním z cílu O.N.Da je rovnež posílení výzkumu hlavních ženských chorob, zejména s  ohledem na jejich ekonomické, politické a spolecenské dopady. O.N.Da prispívá ke zvýšení informovanosti a podpore aktivní spolecenské role žen pri vyhodnocování výzkumných a vedeckých poznatku.

www.ondaosservatorio.it

 
 
 
Banner Piede