Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Prolepsis, Řecko

Prolepsis je nezisková organizace pusobící od roku 1991 v oblasti zdravotního výzkumu, výzkumu životního prostredí a jeho vlivu na zdraví, propagace zdravého životního stylu a pracovního lékarství. Institut má bohaté zkušenosti s organizací a realizací národních i evropských preventivních programu vcetne tech, které jsou zamereny na screening, osvetu a verejné zdraví.

Prolepsis byl odpovedný za zavedení programu screeningu rakoviny deložního cípku v regionu Ormylia v prefekture Chalkidiki. Projekt byl zahájen v roce 1992 (puvodne jako pilotní) výzvou ženské cásti populace regionu ve veku 20-70 let, aby podstoupila cytologická a gynekologická vyšetrení. Cílová skupina cítala (v roce 1991) 25 tisíc žen, které byly vyzvány, aby si daly každorocne udelat PAP cytologické stery. Obdobný program byl zaveden pro mamografii a klinická vyšetrení prsou a v roce 1991 se jej úcastnilo cca 10 tisíc žen ve veku 40 – 70 let.

Oba screeningové programy predstavují modelový prístup k sekundární prevenci v Recku a byly zarazeny do Evropské síte pro zajištování kvality momografického screeningu a screeningu rakoviny deložního cípku (Evropská komise).

Prolepsis koordinuje, resp. je zapojen do rady dalších projektu spolufinancovaných z  prostredku EU, napr.:

  • GROW - prevence obezity
  • euFAQT -  omezování kourení
  • HeaRT – vzdelávání v oblasti reportování
  • PROMOVAX – propagace ockování mezi migranty
  • Crossing Bridges – prosazování aspektu zdraví do všech verejných politik

www.prolepsis.gr

 
 
 
Banner Piede