Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Virologický institut “Stefan S. Nicolau”
Rumunsko

Bukureštský Virologický institut “Stefan S. Nicolau” (IVN) je nezisková organizace rumunské Akademie ved.

IVN je jedním z vedoucích pracovišt v biomedicínckém výzkumu a výzkumu a vzdelávání  v oblasti lékarské virologie.

IVN pripravil a realizoval radu výzkumných programu (financovaných z domácích i mezinárodních grantu) zamerených na problematiku virových onemocnení závažných z pohledu verejného zdraví (nove se objevující arbovirové infekce, AIDS, virové hepatitidy, virové respiracní choroby), na prípravu a vyhodnocování celoplošných vakcinacních kampaní, zpracování strategií zamerených na vymýcení nekterých chorob, na virová nádorová onemocnení a antivirovou a protinádorovou terapii.

V kvetnu 2007 bylo v IVN založeno jako soucást Baylor Pediatric AIDS Initiative (BIPAI, Houston, Texas, USA) Mezinárodní laboratorní centrum excelence (Center of Excellence) pro HIV/AIDS. Mezi IVN a Baylor College of Medicine byl zahájen výmenný program, který je soucástí Mezinárodního školicího a výzkumného programu AIDS (AITRP).

V soucasné dobe probíhají také studie, které se zabývají onkogenezí HPV a bunecným mechanismem, který ovlivnuje progresi ci regresi cervikální dysplazie. IVN zavedlo molekulární metody pro genotypizaci HPV a dále metody pro rozlišování produktivní infekce a transformacních úcinku infekce.

Dále je realizován epigenetický a genetický výzkum onkogeneze HPV, který se zameruje na celkovou modifikaci metylacních hodnot, na deregulaci  exprese metyltransferázových genu DNA a na zmeny genetických metylacních vzorcu.

Nejnovejší výzkumy se zamerují na metylacní vzorec miRNA a jeho genovou expresi.

Od roku 1949 je v institutu rovnež sídlo katedry virologie Lékarské a farmaceutické univerzity. Na katedre se v soucasné dobe vzdelává pres 800 studentu.

www.virology.ro

 
 
 
Banner Piede