Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (ZÚ Ústí n. L.)
Česká

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem je zdravotnické zarízení, které bylo zrízeno pro základní preventivní obory – hygienu, epidemiologii, mikrobiologii, imunologii a pracovní lékarství. Cinnosti ústavu jsou zamereny na populaci Ústeckého kraje, a to i v rámci národních a mezinárodních projektu. V oblasti podpory zdraví a prevence nemocí je cinnost ZÚ mimo jiné zamerena na vakcinaci proti infekcním chorobám a další preventivní opatrení proti šírení infekcí vcetne STD poradenství a testování.

Provádí se zde ockování osob cestujících do rizikových  oblastí, rizikových skupin obyvatel (starí lidé, osob vystavených riziku nákazy pri výkonu povolání, osob s chronickým onemocnením) a rovnež ockování proti chripce, HPV a KME (klíštová meningoencefalitida). Ockování proti HPV si zájemkyne hradí samy.

ZÚ má ockovací strediska ve ctyrech mestech kraje. V soucasné dobe bylo proti rakovine deložního cípku ockováno v ockovacích strediscích ZÚ  již pres 200 dívek a žen.

www.zuusti.cz

 
 
 
Banner Piede