Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Národní program

Věstník MZ ČR č. 07/2007 (str. 147-152)

  • Screeningem je míněno organizované, kontinuální a vyhodnocované úsilí o časný záchyt zhoubného nádoru děložního hrdla a jeho předstupňů prováděním preventivních cytologických vyšetření v celé populaci dospělých žen, které nepociťují žádné přímé známky přítomnosti nádorového onemocnění, se zvláštním zřetelem
    k těm, jež nenavštěvují pravidelně nebo vůbec ambulanci gynekologa.
  • Záměrem screeningu je nabídnout ženám v České republice kvalifikovaná preventivní (screeningová)vyšetření děložního hrdla v laboratořích splňujících kriteria moderní diagnostiky. MZ ČR, zdravotní pojišťovny i odborné lékařské společnosti se podílejí na akreditacích screeningových center dle jasně daných podmínek
  • Cílem screeningu je zvýšit včasnost záchytu zhoubných nádorů děložního hrdla a přednádorových stavů a tím snížit úmrtnost na rakovinu děložního hrdla v České republice.
  • Primární prevence, zdravotní výchova a poskytování průběžných informací o síti schválených referenčních laboratoří jsou nedílnou součástí screeningu.
  • Na preventivní vyšetření karcinomu děložního hrdla formou cervikální cytologie v referenční laboratoři má v souladu s vyhláškou o preventivních prohlídkách právo každá dívka od 15 let a každá dospělá žena.

Návaznost péče při zjištění nádoru

Součástí podmínek je jasně definovaná návaznost nálezů cytologické laboratoře na konkrétní gynekologické a onkologické, případně další odborné ambulance, aby zjištěný či podezřelý zhoubný nádor či prekancerosa mohly být bez zbytečného prodlení terapeuticky řešeny v rámci nezbytné interdisciplinární spolupráce. Musí být

zajištěna také zpětná informační vazba mezi lékaři provádějícími chirurgickou léčbu, onkology a screeningovým pracovištěm. Laboratoř průběžně vyhodnocuje validitu a efektivitu screeningových vyšetření, která provádí.

 
 
 
Banner Piede