Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Právní předpisy

Hlavním právním dokumentem je zákon č 20/1966 o péči o zdraví lidu – zaručil všem ženám nárok na jednu preventivní gynekologickou prohlídku ročně včetně Pap testu.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR  č.3/2010 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek v § 4 určuje, že frekvence preventivních prohlídek  v gynekologii je 1x za rok a to od věku 15 let. V rámci preventivní prohlíhky se provádí rovněž odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému vyšetření, případně i virologickému vyšetření.

Screening (cytologické vyšetření) je v tomto rozsahu hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Ve  Věstníku MZ ČR (částka 7, září 2007) jsou uvedena Kritéria a podmínky programu pro screening karcinomu děložního hrdla v ČR. Tento dokument určuje podmínky za jakých se  laboratoře mohou stát součástí programu screeningu Ca děložního hrdla. Detekce a diagnostika musí být soustředěna na specializovaná pracoviště a do referenční laboratoře, které musí splnit zvláštní podmínky a musí na základě kvality a hodnotitelnosti výsledků být dale schváleny Komisí Ministerstva zdravotnictvi pro screening karcinomu děložniho hrdla

k prováděni screeningového vyšetřeni. Podrobně jsou i dále uvedena pravidla, která musí laboratoř dodržovat. Přihlášku k zařazeni cytologické laboratoře do screeningového programu podává na zvláštním formuláři statutární zástupce zdravotnického zařízení Ministerstvu zdravotnictví. Seznam doporučených pracovišť je uveřejněn a průběžně aktualizován na webových stránkách MZ.

 
 
 
Banner Piede