Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Screening

Screening se provádí u registrujícího gynekologa - žena je u svého registrujícího gynekologa vyšetřena při pravidelné preventivní prohlídce. Součástí této prohlídky je i odběr stěru z děložního hrdla (1x ročně, dle platné legislativy).

Vzorek stěru je zaslán na screeningové cytologické vyšetření do akreditované cytologické laboratoře. Tato laboratoř provede standardní vyšetření vzorku dle předepsaných metod. Výsledek vyšetření (dle standardní klasifikace Bethesda 2001) je zaslán na formuláři původní žádanky zpět registrujícímu gynekologovi  maximálně do 3 týdnů od data odběru.

Na základě výsledků cytologického vyšetření rozhodne registrující gynekolog o dalším postupu vyšetření.

V případě jiného než negativního výsledku screeningové cytologie vznáší referenční laboratoř dotaz na registrujícího gynekologa, pokud neobdrží kontrolní cytologický stěr případně výsledek histologie v časovém odstupu dle závažnosti cytologického nálezu.

 
 
 
Banner Piede