Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Státní politika

Programy prevence a včasné diagnostiky zhoubných nádorů jsou nedílnou součástí systému zdravotní péče v ČR. Mezi klíčové cíle Národního onkologického programu ČR patří zajistit dlouhodobé fungování a audity programů pro screening karcinomu prsu, hrdla děložního a kolorekta. U těchto tří onkologických onemocnění existují rozsáhlé vědecké důkazy o účinnosti screeningových programů při snižování úmrtnosti. Tyto programy jsou Radou EU doporučeny všem členským státům (2003/878/EC). Rada doporučuje sběr dat o preventivních vyšetřeních, následujících diagnostických procedurách a konečných diagnózách.

Na základě těchto dat má být monitorován screeningový proces a zjištěné výsledky mají být zpřístupněny odborné i široké veřejnosti. Česká republika v současnosti disponuje všemi screeningovými programy, které mají patřičnou oporu ve vědeckých důkazech, a lze tedy očekávat jejich účinnost při snižování úmrtnosti na nádorová onemocnění. V posledních letech byly všechny tyto programy zorganizovány - všechny mají legislativní zázemí ve vyhlášce a v metodických pokynech MZ ČR.

Celorepublikový screeningový program zaměřený na včasný záchyt karcinomu děložního čípku zahájila ČR v roce 2008. Průběh programu, dodržování stanovených pravidel a vědecký rozvoj projektu je v České republice garantován Komisí MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla.

Pravidelné preventivní prohlídky jsou pro ženy nejdostupnější ochranou před onemocněním zhoubnými nádory.

 
 
 
Banner Piede