Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Szűrés

Magyarországon 2003. óta létezik államilag finanszírozott és szervezett méhnyakszuro program, mellyel a 25-65 éves korosztály háromévenkénti szurését próbálják megvalósítani.

 

A lakossági szurovizsgálatok szervezésérol: Hazánkban jelenleg három lakossági szurovizsgálat zajlik (emlo-, méhnyak-, valamint vastagbélszurés), személyes értesítés alapján. Az értesítendok listája mindhárom szurésnél az OEP-tol származik. Azok hívhatók, akik utolsó (bármilyen kezdeményezésu) mammográfiás, nogyógyászati-citológiai vagy székletvér-kimutatási vizsgálata óta az adott szurovizsgálat ciklusideje eltelt (az elobbi sorrendben 2, 3, ill. 2 év), valamint nem áll fenn egyéb olyan állapot, ami a szurovizsgálatot szükségtelenné, illetve lehetetlenné teszi (pl. korábbi mutét). A szervezést a megyei és fovárosi ÁNTSZ-ekben muködo szurési koordinációs munkacsoportok végzik. Az egyes páciensek szurésbe hívhatságáról (ki miért nem kapott meghívót) is itt tudnak felvilágosítást adni.

 

http://www.springmed.hu/egyuttmukodo_partner/antsz_lakossagszuresi_koordinacios_rendszere-96

 

Mi a nogyógyászati szurés célja? A külföldi szakirodalom nem „nogyógyászati szurésrol”, hanem „méhnyak-szurésrol” beszél, jelezve azt, hogy a szurés célja – a rákot megelozo állapotok és a még tüneteket, panaszokat nem okozó méhnyakrák korai felismerése és kezelése – szempontjából a méhnyak vizsgálata különösen fontos.  Elsodleges célja a méhnyak szurovizsgálata, azaz felismerni és kezelni a méhnyak rákmegelozo állapotait és a még korai méhnyakrákot. Másodlagos célja az, hogy a nogyógyászati vizsgálat által nyújtott lehetoséget felhasználják arra, hogy felismerjenek minden olyan egyéb kóros elváltozást, amely orvosi figyelmet, kezelést igényel, ám még nem okozott olyan panaszokat, amelyek miatt a vizsgált asszony szakorvoshoz fordult volna.

 

Hogyan zajlik a nogyógyászati szurovizsgálat Magyarországon?

 

Személyes meghívás: Minden 25-65 év közötti asszony személyes hangú, nevére címzett levelet kap, amelyben a szervezok felhívják a figyelmét a szurovizsgálat mibenlétére és fontosságára, és azt tanácsolják, hogy keresse fel a lakóhelye szerint illetékes nogyógyászati szakrendelést, vagy kórházi nogyógyászati osztályt (ezek címmel ellátott listáját mellékelik), ahol a szurovizsgálatot térítésmentesen, azaz ingyen elvégzik. (A szurovizsgálatot nogyógyász szakorvos magánrendelésén is elvégezheto, ám ennek a költségét csak az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szerzodésben álló magánorvosoknak térítik meg.)

 

Nogyógyászati szurovizsgálat: kenetvétel, citológiai vizsgálat, citológiai lelet. A vizsgálat eredményét is tartalmazó citológiai leletet a citológiai laboratórium a szurovizsgálatot végzo, a kenetet beküldo nogyógyász szakorvosnak megküldi. A sejtminta vizsgálatából vissza lehet következtetni a méhnyak állapotára. A citológiai vizsgálat eredményétol függoen további vizsgálatokra lehet szükség.

 

Kik vegyenek részt a nogyógyászati szurovizsgálaton? A nemzetközi szakmai szervezeteknek ajánlásai szerint elegendo a népegészségügyi méretu rendszeres lakosságszurést a 25. életévüket betöltött noknél elkezdeni, mert a méhnyakrákot megelozo hám-rendellenességek ettol a kortól válnak mind gyakoribbá, maga a méhnyakrák pedig átlagosan csak mintegy 8-10 évvel késobb. A tapasztalatok – és az ezeken alapuló ajánlások - nem indokolják a 65 év feletti asszonyok rendszeres szurésének a folytatását sem akkor, ha ezek a korábbi években legalább egy-két alkalommal már részt vettek szurovizsgálaton. A lakossági szurovizsgálatra ezért minden 25 év feletti és 65 év alatti no kap meghívót.

 

A szervezett nogyógyászati lakosságszurés: Az „Egészséges Nemzetért Népegészégügyi Program 2001-2010” keretében muködo lakossági szurovizsgálat személyes meghíváson és követésen alapuló szervezett lakosságszurés. Az évente mintegy 1 millió személy szurovizsgálatának személyi és tárgyi feltételeit az egészségügyi ellátórendszer biztosítja. Az egészségügyi miniszter a szurovizsgálati rendszer bevezetésének és muködtetésének irányításával az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot (ÁNTSZ) bízta meg, amely a feladatot a területi ÁNTSZ Intézetek bevonásával látja el. A feladatok összehangolására országos szurési koordinátort, valamint megyei szurési koordinátorokat nevezett ki. A személyes meghíváson, szükség esetén visszahíváson és betegkövetésen alapuló rendszer muködtetése céljából – a személyi adatok védelmérol szóló jogszabályok figyelembe vételével – országos és területi szurési nyilvántartásokat hozott létre és muködtet. Gondoskodik arról is, hogy a szurovizsgálati rendszer harmonikusan együttmuködjék a szakmailag megkívánt diagnosztikai, gyógykezelési és onkológiai gondozói háttérintézményekkel. A családorvosoknak, mint az alapellátás szakszemélyzetének jelentos adminisztratív és egészségneveloi feladatai vannak az egészségügyi ellátórendszer által szervezett a szurés muködtetésében.

 

A szurovizsgálatok jó minoségének biztosítása: A minoségellenorzés a szurés összetett folyamatának minden mozzanatára kiterjed. Útmutatókat, „szakmai protokollokat” dolgoz ki, amelyben meghatározza a követendo eljárásokat, szakmai elvárásokat (standardokat), és olyan számszeru mutatókat (indikátorokat) alkalmaz, amelyekkel a tevékenységek minosége mérheto. A minoségbiztosítás fontos eleme a szakemberek képzése és továbbképzése.

 

Mennyibe kerül a nogyógyászati szurés? A szurovizsgálat a résztvevo asszonyok számára ingyenes. A lakosságszurés rendszerének muködési költségeit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az egészségügyi kormányzat Egészségbiztosítási Alapja fedezi.

 
 
 
Banner Piede