Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Centrul PROFILAXIA
Rumānija

logo PROFILAXIA.PROFILAXIA centra rīcībā ir biroji divās  Rumānijas rietumu reģiona pilsētās. Galvenais iestādes uzdevums ir veicināt komunikāciju attīstību, ideju un labas prakses apmaiņas nostiprināšanu slimību profilakses jomā starp lēmumu pieņēmējiem, veselības aprūpes speciālistiem un Kopienu. Darbība ir balstīta uz ar veselību saistīto risku atklāšanu un novērtēšanu, savlaicīgu slimību atklāšanu un atbilstošo profilakses un kontroles pasākumu plānošanu. Centrs darbojas kā savienojuma elements starp medicīnas akadēmiskās jomu, politikas veidotājiem, vietējo pašvaldību un sabiedrību kopumā. Mērķi: datu vākšana, analīze un izplatīšana; informācijas apmaiņas un iestāžu sadarbības veicināšana, iesaistot NVO un citus līdzīgus centrus, kā arī personas, kuru intereses sfēra ir infekcijas slimības; ceļojumu padomi veselības uzlabošanai un vakcinācijas; arodveselība.

www.profilaxia.ro

 
 
 
Banner Piede