Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

DEKUT
Ungārija

Dekut atbalsta Észak-Alföld reģiona attīstību. Organizācija piedalās vairākos projektos, kas veicina rīcības plānu un programmu īstenošanu, kuru mērķis ir radīt veselīgāku sabiedrību. Tās galvenais kompetences jomas ir dzīves kvalitāte, veselības ekonomika un pacienta līdzestība. Dekut sadarbojas ar vairākām citām organizācijām un zināšanu centriem, kā arī vairākiem desmitiem reģionāliem MVU un lielajiem uzņēmumiem.

Papildus reģionālajām un valsts projektiem, Dekut piedalās arī ES finansētos projektos. Pašlaik Dekut ir projekta (akronīms: VISIBLE /Redzams/) partneris. Projekts tiek īstenots 2007. gada Leonardo Da Vinci programmas ietvaros, kā arī projekta (akronīms: AIR /gaiss/) partneris un WP vadītājs. Projekts tiek īstenots Sabiedrības veselības programmas 2008.  ietvaros.  

www.dekut.hu

 
 
 
Banner Piede