Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna O.N.Da.
Italy

logo O.N.DA.Nacionālā sieviešu veselības novērošanas punkta (O.N.Da) mērķis ir izpētīt galvenās patoloģijas, kas skar sievietes, un ierosināt eksperimentālās stratēģijas, veicinot uz dzimumu vērstu veselības aizsardzības pasākumu ieviešanu.

O.N.Da atbalsta fundamentālos un klīniskos pētījumus par galvenajām patoloģijām, izvērtē to sociālo un ekonomisko ietekmi, informē par to iestādes, medicīnas darbiniekus un sabiedrību.

 Daudzi pētījumi liecina, ka sievietes vēl joprojām atrodas neizdevīgākā situācijā nekā vīrieši attiecībā uz veselības aprūpi, un apstiprina, ka svarīgi ir veicināt sociālo un individuālu izpratni par sieviešu veselības riska faktoriem.

Šie faktori attiecas ne tikai uz reproduktīviem aspektiem sievietes dzīvē, bet parasti ir saistīti ar sievietes sociālo lomu. Īstenībā sievietes šodien arvien biežāk ir iesaistītas intensīvā darbā, kā arī intensīvās ģimenes dzīves aktivitātēs, kas arī neizbēgami ietekmē viņu veselību. Tas ir saistīts ar sievietes dabisko tieksmi vispirms apmierināt savas ģimenes vajadzības, un tikai pēc tam - savas.

Vēl ir svarīgi atzīmēt, ka medicīnas pētījumi un veselības aprūpes sistēma maz nodarbojas ar sieviešu veselības problēmām, jo tās ir nepietiekami izpētītas un ļoti maz sieviešu ir iesaistītas sieviešu klīniskajos pētījumos. Tikai pēdējā laikā tiek veltīta vērība dzimumu atšķirībām un to ietekmei uz sieviešu veselību.

Nacionālā sieviešu veselības novērošanas punkta (O.N.Da) mērķis ir veicināt uz dzimumu vērstas veselības kultūras attīstību, popularizējot koncepciju, ka veselību ietekmē tas, pie kura dzimuma piederi, kā arī tas, ka sievietēm un vīriešiem ir atšķirīga attieksme pret savu veselību. Slimību novēršanas stratēģijām ir pienācīgi jāņem vērā šīs atšķirības, lai iegūtu taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas.

Nacionālā sieviešu veselības novērošanas punkta (O.N.Da) mērķis ir arī paplašināt pētījumus par galvenajām patoloģijām, kas skar sievietes, ņemot vērā jo īpaši to ekonomisko, politisko un sociālo ietekmi. Tā veicina medicīniskās informācijas izplatīšanos, kā arī paaugstina sievietes aktīvo sociālo lomu pētniecības un zinātnisko zināšanu novērtēšanā.

www.ondaosservatorio.it

 
 
 
Banner Piede