Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Projekts AURORA

fiocco. Projekta AURORA mērķis ir noteikt vienotu un piemērotu stratēģiju dzemdes kakla vēža skrīninga veikšanai jaunajās ES dalībvalstīs tām sievietēm, kuras ir reproduktīvajā vecumā (30-69 gadi), nodrošinot arī grūti sasniedzamo grupu aptveršanu, palīdzot jaunajām ES dalībvalstīm īstenot uz pierādījumiem balstītu dzemdes kakla vēža skrīninga programmu un veicinot informācijas apmaiņu Eiropas mērogā par labākās prakses izstrādi un īstenošanu dzemdes kakla vēža profilakses jomā, kā arī par tajā nepieciešamo atbalstu. Projekta īstenošanas gaitā iegūtās zināšanas tiks izplatītas Eiropas Savienībā, īpašu uzmanību pievēršot šādām dalībvalstīm: Latvija, Itālija, Bulgārija, Rumānija, Grieķija, Čehijas Republika, Kipra, Slovākija, Slovēnija, Ungārija un Polija.

Projekts AURORA ir izstrādāts saskaņā ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus sabiedrības veselības uzlabošanas programmai 2009, kuras mērķis ir veicināt labas prakses apmaiņu attiecībā uz dzemdes kakla vēža skrīninga veikšanu jaunajās dalībvalstīs, un jo īpaši attiecībā uz grūti sasniedzamajām auditorijām. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1350/2007/EK, ar ko izveido otro Kopienas rīcības programmu veselības aizsardzības jomā (2008-13), projekts AURORA veicinās arī atbilstošu koordināciju un sinerģiju starp Kopienas iniciatīvām attiecībā uz salīdzināmu datu ievākšanu par nopietnākajām saslimšanām, tostarp vēzi.

ricercatrice.Sākotnēji projekta ietvaros tiks veikta situācijas analīze katrā dalībvalstī, izpētot literatūru par dzemdes kakla vēža epidemioloģiju, skrīninga programmām un projekta mērķgrupu vajadzību atspoguļojumu. Rezultāti tiks izmantoti, lai apzinātu un izstrādātu labāko praksi un stratēģijas cīņā ar dzemdes kakla vēzi, īpaši jautājumā par to, kā veicināt dzemdes kakla vēža skrīningu projekta mērķgrupām. Nākošais projekta solis sevī ietvers apmācības kursa veselības aprūpes profesionāļiem un interešu aizstāvju līderiem organizēšanu. Abi apmācību kursi tiks rīkoti Eiropas Savienības mērogā, taču atsevišķas programmas daļas tiks pielāgotas partneru vietējām vajadzībām un konkrētām situācijām dzemdes kakla vēža skrīninga efektivitātes uzlabošanā. Turklāt AURORA paredz veidot pilot centru tīklu, kuri jau praktizē dzemdes kakla vēža skrīninga programmu ieviešanu, lai pārbaudītu AURORA metodoloģiju, iesaistot projekta laikā apmācītos veselības aprūpes profesionāļus. Projekta noslēgumā tiks izveidota e-mācību vide, kuru iesaistītajās valstīs varēs izmantot visi, kas vēlēsies apgūt zināšanas un iemaņas projekta jautājumos.

ricercatrice. AURORA paredz veikt vietējās situācijas analīzi, rīkojot daudz efektīvākus apmācības kursus un profilakses pasākumus, apzinot labāko praksi skrīninga testu skaita palielināšanā, apmācot veselības aprūpes profesionāļus un atbalsta vadītājus, īstenojot pilotprojektus un, visbeidzot, izstrādājot e-mācību vidi un tādējādi nodrošināt to, ka AURORA partneru zināšanas tiek nodotas iesaistīto valstu veselības aprūpes profesionāļiem.

Tags: Dzemdes kakla vēža skrīnings, mērķgrupas, apmācība, interešu aizstāvība, atbalsts, pilotpasākumi

 
 
 
Banner Piede