Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Noderīgas saites

  • Nacionālais veselības dienests (NVD) - īsteno valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un administrē veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, nodrošinot racionālu un maksimāli efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, kā arī īsteno valsts politiku e-veselības ieviešanā. http://vec.gov.lv/
  • Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” ir vadošā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas pārstāv vairāk kā 50 000 onkoloģisko pacientu intereses. http://www.dzivibaskoks.lv/
  • Veselības politikas mājas lapa - veicina sabiedrības, tajā skaitā veselības NVO, izpratni un iesaisti veselības aprūpes politikas izveidē un ietekmēšanā. http://veselibaspolitika.lv/
  • Slimību profilakses un kontroles centrs ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, tās darbības mērķis ir īstenot valstī sabiedrības veselības politiku epidemioloģiskās drošības un slimību profilakses apakšjomās. http://www.spkc.gov.lv/
  • Veselība ES - drošs informācijas avots par sabiedrības veselību. http://ec.europa.eu/health-eu/health_problems/cancer/index_lv.htm#tab_eu_activities
  • Veselības inspekcija īsteno valsts uzraudzību veselības nozarē, mazinot riskus sabiedrības un personu veselībai, īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai ar klientiem. http://www.vi.gov.lv/lv
 
 
 
Banner Piede