Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Tiesību akti

Likumdošana

Ārstniecības procesu regulā „Ārstniecības likums”, kā arī šobrīd projekta stadijā ir „Veselības likums”, kurā uzsvērta profilakses un agrīnās diagnostikas loma dažādu slimību, tajā skaitā onkoloģisko- ārstēšanā. Onkoloģisko slimību agrīnās diagnostikas programmas realizācija – ietverta Ministru kabineta noteikumi Nr.1046 Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”. Savukārt vakcināciju nosaka MK noteikumi Nr. 330- „Vakcinācijas noteikumi”.

 
 
 
Banner Piede