Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Badania przesiewowe w raku szyjki macicy

Rak szyjki macicy (RSM) po raku piersi, jest drugą najczęściej występującą postacią raka, wśród młody kobiet w Europie w przedziale wiekowym 15-44 lata. Według Międzynarodowej Agencji Badania Raka (IARC z ang. International Agency for Research on Cancer) w roku 2004 na obszarze 27 krajów Unii Europejskiej, rak szyjki macicy został zdiagnozowany u 34.300 kobiet, około 16.300 z nich zmarło z powodu RSM.

Społeczne skutki raka szyjki macicy są olbrzymie, co wynika z faktu, iż dotyka on głownie kobiety od 35 do 50 roku życia, a więc wówczas gdy są one aktywne zarówno w sferze prywatnej (rodzina) jak i zawodowej.

Na obszarze UE umieralność z powodu raka szyjki jest bardzo zróżnicowana. Najmniej optymistyczne dane napływają z nowych krajów członkowskich, w szczególności z Rumunii (standaryzowany wskaźnik 13.7/100,000 kobiet/ rok) oraz Litwy (10/100.00/rok); natomiast najlepiej sytuacja prezentuje się z Finlandii (1.1/100,000/ rok). Różnica ta spowodowana jest głównie przeprowadzaniem bądź brakiem badań przesiewowych.

 

Zapobieganie jest bardzo ważne w walce z rakiem szyjki. Spośród wszystkich odmian raka złośliwego, ten rodzaj można najłatwiej wykryć w trakcie badań przesiewowych. W krajach rozwiniętych odsetek zarówno występowania RSM jak i śmiertelności nim spowodowanej znacznie spadł, co jest najprawdopodobniej wynikiem kontrolnych badań cytologicznych. Według IARC przesiewowe badania cytologiczne przeprowadzane co 3-5 lat mogą zmniejszyć odsetek występowania raka szyjki o 80%.

Rak szyjki macicy wywołany jest wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), zwłaszcza jego agresywnymi odmianami. Główną przyczyną występowania RSM jest przewlekła infekcja narządów płciowych wirusem HPV o wysokiej agresywności. Zakażenia HPV są częste wśród osób aktywnych seksualnie, jednakże większa część z nich jest naturalnie zwalczana przez organizm.

 

Jednakże przewlekłe zakażenie agresywną odmianą wirusa HPV, może doprowadzić do niekontrolowanego podziału komórek nabłonka szyjki macicy, co z kolei może doprowadzić do rozwinięcia się raka szyjki macicy.

Czynniki, które powodują rozwinięcie się raka szyjki macicy (spowodowanego zakażeniem wirusem HPV), nie są jeszcze wystarczająco zdiagnozowane, jednakże na pewno przyczynia się do tego obniżona odporność organizmu.

Niebezpieczne zmiany w szyjce macicy, mogą zostać łatwo wykryte w trakcie badania cytologicznego, a ich wczesne leczenie może zapobiec rozwojowi RSM.

Program przesiewowego badania raka szyjki macicy winien określać:

  • grupę docelową,
  • częstość badań cytologicznych,
  • system przeprowadzenia badań przesiewowych,
  • procedurę i sposób opieki nad kobietami, u których wynik badania był pozytywny.

By móc osiągnąć zakładane rezultaty, program badań przesiewowych winien nie tylko zdobyć zaufanie i akceptację społeczeństwa, ale również być profesjonalnie i rzetelnie przeprowadzony na każdym etapie:

  • kampania informacyjna,
  • zaproszenie grupy docelowej,
  • zebranie próbek badawczych,
  • zbadanie próbek badawczych,
  • postępowanie w przypadku wyniku pozytywnego.
 
 
 
Banner Piede