Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Polityka Narodowa

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych został przyjęty do realizacji Ustawą z dnia 1 lipca 2005 (Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1200). Jego celem jest zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory, osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów i skuteczności leczenia, a także stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju chorób nowotworowych oraz utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i w poszczególnych regionach kraju.

Wśród kierunków działania nakreślonych przez program jest wdrożenie populacyjnych programów wczesnego wykrywania nowotworów - w szczególności raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci. Program uwzględnia również zwiększenie dostępności do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenie procedur zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 wśród celów strategicznych uwzględnia zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych. W odniesieniu do raka szyjki macicy program przewiduje wprowadzenie na skalę populacyjną zorganizowanych przesiewowych badań cytologicznych.

Jeżeli chcesz  wiedzieć więcej zajrzyj na http://www.prsm.pl/

 
 
 
Banner Piede