Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Rezultaty

Plan pracy
Strona internetowa projektu
Analiza lokalnego kontekstu
Raport na temat dobrych praktyk zidentyfikowanych i przeanalizowanych
Informacje materiał projektu
Środowiska e-learning (platforma cyfrowa i materiały szkoleniowe)
Raport o działania pilotażowe
Sprawozdanie z oceny
Szkolenia dla służby zdrowia i szkolenie dla liderów rzecznictwa

1

2

3

Sprawozdanie przejściowe i końcowe
Plan upowszechniania
 
 
 
Banner Piede