Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Ustawodawstwo

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy realizowany jest w oparciu o Ustawę z dnia 1 lipca 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1200).


Programem profilaktyki objęte zostały Polki między 25 a 59 rokiem życia, które w ciągu 3 ostatnich lat nie miały wykonanego wymazu cytologicznego w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ).


Bezpłatne badania cytologiczne świadczą zakłady opieki zdrowotnej w całej Polsce, które podpisały z NFZ umowę na realizację Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Począwszy od marca 2007 roku NFZ rozpoczął wysyłkę imiennych zaproszeń na badania cytologiczne. Nie oznacza to, że z bezpłatnych badań nie mogą skorzystać kobiety, które takiego zaproszenia nie otrzymały. Jeśli kobieta znajduje się w grupie objętej programem profilaktyki sama powinna zgłosić się na badanie. Skierowanie nie jest potrzebne!


Zgłaszając się na badanie cytologiczne, Pacjentka przystępuje do I Etapu - podstawowego - Programu profilaktyki, który obejmuje:

 • rejestrację;
 • przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety;
 • pobranie materiału cytologicznego do analizy;
 • badanie ginekologiczne;
 • edukację w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy;
 • dostarczenie Pacjentce wyniku badania i decyzji, co do dalszego postępowania. Może to być:

o    zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po trzech latach, jeśli wynik jest prawidłowy i brak czynników ryzyka;

o    zalecenie wcześniejszego badania cytologicznego (po 12 miesiącach) w ramach programu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności kobietom zakażonym wirusem HIV, przyjmującym leki immunosupresyjne, lub zakażonym typami wysokiego ryzyka HPV

o    skierowanie do odpowiedniej placówki realizującej świadczenia zdrowotne w ramach Etapu pogłębionej diagnostyki programu, jeżeli konieczna jest weryfikacja wstępnego rozpoznania.


II Etap - diagnostyczny (bez udziału pacjentki), obejmuje:

 • dokonanie oceny mikroskopowej materiału cytologicznego (przesłanego przez realizatora Etapu podstawowego programu)


W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych zmian pacjentka trafia do III Etapu - pogłębionej diagnostyki, która obejmuje:

 •  
  • rejestrację pacjentki skierowanej w ramach realizacji etapu podstawowego programu,
  • badanie kolposkopowe
  • w przypadku zaistnienia wskazań do weryfikacji obrazu kolposkopowego - pobranie celowanych wycinków do badania histopatologicznego (biopsja), a następnie:
   • ocena histopatologiczna pobranego materiału
   • postawienie rozpoznania
   • podjęcie decyzji co do dalszego postępowania (skierowanie na leczenie lub określenie terminu kolejnego badania cytologicznego)

Jeżeli chcesz  wiedzieć więcej zajrzyj na http://www.prsm.pl/

 
 
 
Banner Piede