Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Zadania projektu

Tytuł Lider Data
rozpoczęcia
Data
zakończenia
Rezultaty
1 Koordynacja projektu O.N.Da. 1 36 D 1; D 10
2 Dyseminacja rezultatów projektu ISES 1 36 D 2; D 5
3 Ewaluacja projektu JFM CU 1 36 D 8
4 Analiza kontekstu lokalnego IEPP-BAS 1 8 D 3
5 Identyfikacja dobrych praktyk DEKUT 1 16 D 4
6 Szkolenia dla personelu medycznego oraz liderów wsparcia IVN 5 36 D 9
7 Pilotaż O.N.Da. 1 36 D 7
8 Środowisko e-learningowe ISES 3 15 D 6
 
 
 
Banner Piede