Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Centrul naţional de monitorizare a sănătăţii femeilor, O.N.Da
Ita

logo O.N.DA.Centrul naţional de monitorizare a sănătăţii femeilor (O.N.Da) se axează pe studierea principalelor patologii care afectează femeile şi  pe propunerea de strategii preventive, promovând abordarea culturii de protecţie a sănătăţii ţinând cont de specificităţile de gen.

O.N.Da sprijină cercetarea de bază şi clinică a principalelor patologii,  evaluează impactul social şi economic al acestora, informează instituţiile de profil, personalul medical şi publicul.

Multe studii demonstrează că femeile sunt încă dezavantajate, în comparaţie cu bărbaţii, în ceea ce priveşte protecţia sănătăţii şi confirmă importanţa încurajării conştientizării sociale şi individuale asupra factorilor de risc ce pot afecta sănătatea femeilor.

Aceşti factori nu se referă doar la aspectele reproductive ale vieţii femeilor, ci sunt în general corelaţi cu rolul lor social. De fapt, femeile sunt astăzi din ce în ce mai ocupate să aibă o viaţă profesională intensă, dar şi una de familie extrem de activă – fenomen cu repercusiuni inevitabile asupra sănătăţii lor. Aceasta vine dintr-o atitudine înnăscută a femeilor de a satisface mai întâi nevoile familiei şi abia apoi pe cele proprii.

O altă chestiune importantă este că cercetarea medicală şi sistemul de protecţie a sănătăţii nu sunt aliniate la problemele reale de sănătate ale femeilor pentru că acestea sunt prea puţin studiate, iar participarea femeilor la studiile clinice este încă nesatisfăcătoare. Totodată, diferenţele de gen şi impactul lor aspura sănătăţii femeilor au început să fie abia recent evalute.

O.N.Da vizează promovarea unei culturi de protecţie a sănătăţii care să ţină cont de specificităţile de gen,  popularizând ideea că diferenţele dintre genuri influenţează diferit sănătatea şi percepţia asupra ei. Politicile de prevenire a bolilor ar trebui să ia mai mult în calcul aceste diferenţe pentru a se putea obţine echitate şi oportunităţi egale între indivizi.

Centrul naţional de monitorizare a sănătăţii femeilor (O.N.Da) îşi propune de asemenea să amplifice cercetarea principalelor patologii ce afectează femeile, urmărind în special impactul economic, politic şi social al bolilor în cauză. Organizaţia contribuie la difuzarea informaţiilor medicale şi la promovarea rolului social activ al femeii în evaluarea cercetărilor şi cunoştinţelor ştiinţifice.

www.ondaosservatorio.it

 
 
 
Banner Piede