Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

RESEARCH UNIT IN BEHAVIOUR & SOCIAL ISSUES, Cypru

Activitatea şi direcţia de dezvoltare de de bază a RUBSI este cercetarea în domenii legate de aspecte sociale ale sănătăţii, comportamentului individual şi colectiv şi de fenomene social-politice în general.  Mai concret, RUBSI se axează pe următoarele: studii şi cercetări ştiinţifice asupra aspectelor sociale ale sănătăţii; creşterea gradului de conştientizare, educare şi instruire al indivizilor, grupurilor, dar şi al instituţiilor şi organizaţiilor în zonele de interes pentru cercetare ale RUBSI;   crearea şi funcţionarea instituţiilor pilot care sprijină şi promovează înţelegerea şi îmbunătăţirea contextelor politico-sociale şi aspectelor sociale ale sănătăţii publice.  RUBSI a participat la două proiecte de cercetare pe tema cancerului cervical finanţate de Cyprus Research Council, şi anume: (a) Conştientizarea populaţiei cipriote asupra HIV şi (b) Nevoile pacienţilor cu cancer în Cipru.

www.rubsi.org

 
 
 
Banner Piede