Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Despre proiect

fiocco.Proiectul AURORA doreste atingerea urmatoarelor obiective: identificarea unei strategii comune si fezabile pentru promovarea screening-ului cancerului cervical în noile state membre UE, grupul tinta fiind femeile de vârsta reproductiva (30-69 de ani); asigurarea abordarii grupurilor greu accesibile; asistarea noilor state membre în implementarea screening-ului bazat pe dovezi si promovarea la nivel european a schimbului de informatii si experienta privind dezvoltarea si implementarea de bune practici în prevenirea si constientizarea asupra cancerului cervical. Cunostintele acumulate prin proiectul AURORA vor fi diseminate în UE, în special în urmatoarele 12 state member UE: Letonia, Lituania, Bulgaria, Romania, Republica Ceha, Cipru, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Italia, Grecia si Polonia.

AURORA a fost conceput în concordanta cu prioritatile Apelului la propuneri 2009 - Programul de sanatate publica si vizeaza promovarea schimbului de bune practici în ceea ce priveste constientizarea asupra importantei screening-ului pentru cancer cervical în noile state membre, mai ales în rândul grupurilor greu accesibile. În plus, conform Deciziei nr. 1350/2007/EC care stabileste un al doilea program de actiuni comunitare în domeniul sanatatii (2008-13), AURORA va sprijini, de asemenea, coordonarea adecvata si sinergia initiativelor din Comunitate de colectare de date comparabile despre boli majore – inclusiv despre cancer.

ricercatrice.AURORA va cuprinde 6 macro-activitati. Mai întâi, partenerii de proiect vor efectua analiza contextului local studiind literatura de specialitate din tarile participante pe teme ca epidemiologia cancerului cervical si programele de screening desfasurate, dar si prezentarea nevoilor grupului tinta al proiectului. Analiza contextului local va fi utila pentru identificarea si analizarea de bune practici si strategii de lupta împotriva cancerului cervical, în special pentru promovarea screening-ului în rândul grupurilor tinta. Apoi, conform Recomandarilor Consiliului din decembrie 2003 despre screening-ul cancerului, care sustin ca “trainingul adecvat al personalului este o conditie preliminara pentru un screening de calitate ridicata”, si în acord cu Principiile directoare europene pentru asigurarea calitatii în screening-ul cancerului cervical – Editia a doua, care afirma ca functia grupurilor de promotori ai screening-ul îsi dovedeste tot mai mult rolul esential, AURORA va organiza un training pentru profesionistii din domeniul protectiei sanatatii si un alt training pentru liderii grupurilor de promovare. Ambele cursuri vor fi derulate la nivel UE, dar anumite module se vor concentra pe nevoile partenerilor locali si pe situatiile specifice de screening pentru cancer cervical din zonele respective. Mai mult, Consiliul AURORA va stabili o retea de centre pilot unde se efectueaza deja screening pentru cancer cervical, cu scopul de a testa în aceste centre metodologia AURORA si a implica si profesionistii medicali instruiti în cadrul proiectului. În final, datorita contextualizarii si analizarii tututor actiunilor de prevenire si training implementate în tarile participante, va fi dezvoltata o platforma de e-Learning care sa serveasca tuturor utilizatorilor din tarile participante interesate sa fie instruite pe temele proiectului.

ricercatrice.Conform obiectivelor si activitatilor sale, rezultatele scontate ale proiectului AURORA vor fi: analizarea contextului local pentru  organizarea de traininguri mai eficiente si de actiuni de prevenire a cancerului în tarile participante, identificarea de bune practici pentru cresterea numarului de teste de screening cervical efectuate în tarile vizate (datorita împartasirii si schimbului de bune practici), transferarea rezultatelor proiectului catre tarile neparticipante, instruirea profesionistilor din domeniul protectiei sanatatii si a liderilor din sectorul promovare, sporirea numarului de persoane testate prin screening prin intermediul actiunii pilot si, în final, transferul de cunostinte ale partenerilor AURORA catre profesionistii din domeniul protectiei sanatatii ce activeaza în tarile participante, cu ajutorul platformei de e-learning.

Tags: screening pentru cancer cervical, grupuri greu accesibile, training, promovare/conştientizare, acţiune pilot

 
 
 
Banner Piede