Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Screening-ul

Subprogramul naţional de screening pentru depistarea precoce activă a cancerul de col uterin a fost initiat prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 881, intrat in vigoare la data de 06 august 2009. Subprogramul se realizează în scopul prevenirii şi combaterii acestei afecţiuni maligne şi are ca obiectiv principal reducerea incidenţei formelor invazive de boală şi mortalităţii datorate acestora.

Screeningul pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin constă în testarea gratuita prin metoda frotiului cervico-vaginal Babeş-Papanicolau a populaţiei feminine.

Eligibilitate. Pot fi incluse în subprogram persoanele de sex feminin cu vârsta cuprinsă între 25 şi 64 de ani, care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin, asimptomatice sau fără antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin.

Nu sunt eligibile femeile care prezintă absenţa congenitală a colului uterin sau histerectomie totală pentru afecţiuni benigne şi femeile cărora li s-a stabilit diagnosticul de cancer de col uterin.

Testarea în cadrul subprogramului se va opri la femeile care au împlinit vârsta de 64 de ani, numai dacă acestea au ultimele 3 examene citologice Babeş-Papanicolau normale. In cazul in care testul Babeş-Papanicolau este  negativ se invită femeia la o noua testare la 3 ani de la data primei testări; in cazul unui test cu rezultate nesatisfăcătoare, leziuni displazice sau invazive se întocmeşte un bilet de trimitere pentru continuarea investigaţiilor.

Furnizorii de servicii medicale care derulează subprogramul sunt reprezentati de: cabinete medicale de asistenţă medicală primară, cabinete medicale de specialitate obstetrică-ginecologie, laboratoare de analize medicale, laboratoare de anatomie patologică.

Serviciile medicale furnizate în cadrul subprogramului :

a) consiliere pentru prevenirea cancerului de col uterin, inclusiv mobilizarea femeilor eligibile în vederea participării la subprogram; femeilor eligibile catagrafiate de către cabinetele medicale de asistenţă medicală primară sunt invitate, in scris, pentru screening in cancerul de col uterin.  

b) consultaţie medicală de specialitate obstetrică-ginecologie;

c) recoltarea şi fixarea materialului celular cervico-vaginal;

d) colorarea Babeş-Papanicolau;

e) citirea şi raportarea rezultatelor în sistem Bethesda 2001

Activităţile specifice în cadrul subprogramului :

- contractarea şi decontarea serviciilor medicale prestate de furnizorii de servicii medicale conform contractelor de furnizare de servicii încheiate între aceştia şi casele de asigurări de sănătate;

- verificarea îndeplinirii standardelor de calitate conform normelor europene;

- asigurarea unui sistem informaţional în cadrul subprogramului pentru colectarea,   centralizarea şi raportarea datelor;

- monitorizarea, evaluarea, analiza şi controlul modului de derulare a subprogramului;

- formarea personalului implicat în realizarea activităţilor prevăzute în cadrul subprogramului.

Observatii. In practica, pana in 2011, subprogramul naţional de screening pentru depistarea precoce activă a cancerul de col uterin se deruleaza cu intreruperi datorita constrangerilor bugetare. De asemenea, pana in prezent, datele privind acest programul de screening citologic nu sunt disponibile la nivel national.

 
 
 
Banner Piede