Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Bulharská asociácia plánovaného rodičovstva a sexuálneho zdravia

Bulharská asociácia plánovaného rodičovstva a sexuálneho zdravia (BFPA) je mimovládna organizácia založená v roku 1992. Jej aktivity sú zamerané na niekoľko hlavných oblastí – prístup k zdravotnej starostlivosti, sexuálne a reproduktívne zdravie a práva (SRHR) vrátane sexuálne prenosných ochorení, zdravotnej a sexuálnej výchovy, pohlavia, nezákonného obchodovania a udržateľného rozvoja. Hlavnými cieľovými skupinami sú mladí ľudia, ženy, štátne, miestne úrady a školy, zdravotnícky personál, vedenie mimovládnych organizácií a spoločenstiev, učitelia, novinári so špeciálnym zameraním na okrajové a zraniteľné skupiny – Rómov, iných menšín, nevidiacich a nepočujúcich, mladých ľudí v nápravno-výchovných zariadeniach so zápisom v registri trestov, ženy z vidieka. BFPA v Sofii a jej piatich centrách poskytuje bezplatné vyšetrenia a poradenstvo v nasledujúcich oblastiach: plánované rodičovstvo, antikoncepcia, gynekológia, venerológia, sexuológia, VCT (dobrovoľné poradenstvo a testovanie), pričom rešpektuje práva klienta. BFPA poskytuje mobilné zdravotné služby vo vidieckych oblastiach so skríningmi a stermi na PAP v snahe zabrániť rakovine krčka maternice, pričom sa zameriava na zraniteľné skupiny. Na školách, v rómskych komunitách a vidieckych oblastiach organizuje informačné stretnutia o HPV a očkovaní ako súčasť modulov sexuálnej výchovy a vzdelávania.

www.safesex.bg

 
 
 
Banner Piede