Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Centrul PROFILAXIA
Rumunsko

logo PROFILAXIA.Centrum PROFILAXIA má prevádzky v dvoch mestách v západnom regióne Rumunska. Hlavným cieľom inštitúcie je prispievať k rozvoju komunikácie, posilniť a vymieňať si nápady a správne postupy v oblasti prevencie ochorení medzi rozhodovacími subjektmi, zdravotníckymi odborníkmi a spoločnosťou. Táto činnosť je založená na nájdení a vyhodnotení zdravotných rizík, včasnom odhalení ochorení a navrhnutí náležitých preventívnych a kontrolných opatrení. Centrum funguje ako spájací element medzi lekárskou akademickou obcou, tvorcami stratégií, miestnymi spolkami a širokou verejnosťou. Ciele: zber údajov, analýza a rozširovanie informácií, podpora výmeny informácií a medziinštitucionálna spolupráca medzi mimovládnymi organizáciami, inými podobnými centrami, ako aj osobami, ktoré sa zaujímajú o prenosné choroby, zdravotné poradenstvo a očkovanie pre cestovateľov, pracovné zdravie.

www.profilaxia.ro

 
 
 
Banner Piede