Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

DEKUT
Maďarsko

Dekut podporuje rozvoj regiónu Észak-alföld. Táto organizácia sa zúčastňuje na viacerých projektoch, ktoré prispievajú k realizácii akčných plánov a programov určených na vytvorenie zdravšej spoločnosti. Jej hlavné odborné oblasti sú kvalita života, ekonomika zdravia a prispôsobenie sa pacientovi. Dekut spolupracuje s inými organizáciami a vedomostnými centrami, ako aj s niekoľkými desiatkami regionálnych malých a stredných podnikov i veľkých firiem.

Okrem regionálnych a národných projektov sa Dekut tiež zúčastňuje na projektoch financovaných EÚ. Momentálne je partnerom projektu (VISIBLE) v rámci programu Leonardo da Vinci (2007) a partnerom a vedúcim projektu (AIR) v rámci programu Verejného zdravia 2008.

www.dekut.hu

 
 
 
Banner Piede