Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Društvo ŠKUC
Slovinsko

logo Skuc.ŠKUC je jedna z popredných mimovládnych organizácií podporujúca nielen neziskovú kultúrnu a umeleckú činnosť v Slovinsku. Počas posledných rokov sa aktivity ŠKUC rozšírili do oblastí, ako je poskytovanie informácií a poradenstvo mládeži, vzdelávanie, knižnice, archívy, sociálne záležitosti, zdravotná prevencia, sociológia, humanizmus, ako aj výskumné aktivity. Takisto nadobudla status asociácie pracujúcej vo verejnom záujme v oblasti zdravotnej starostlivosti.

ŠKUC má informačné centrum pre mládež, ktoré bolo zriadené v roku 1998. Ide o neformálnu sieť šiestich neziskových organizácií, ktoré zadarmo zbierajú a rozširujú informácie záujemcom – mládeži a mládežníckym organizáciám v Ľubľane i v celom Slovinsku. Pravidelne organizuje viaceré aktivity pre mládež. Mládežnícka informačná sieť ŠKUC v mládežníckych centrách v každom meste v Slovinsku je vynikajúca na realizáciu tohto projektu.

www.skuc.org

 
 
 
Banner Piede