Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

ISTITUTO EUROPEO PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
Taliansko

logo ISES.Istituto Europeo per lo Sviluppo Socio-Economico je nezisková asociácia založená v Piedmonte s cieľom podporovať obchodnú a akademickú obec v základom výskumnom procese, čo je štartovací bod rozhodovacieho procesu.

Asociácia sa snaží podporovať účasť Talianska na výskumných a rozvojových programoch financovaných Európskou komisiou a realizáciu iniciatív, ktorých cieľom je povzbudiť rozvoj a valorizáciu všetkých talianskych ekonomických odvetví, a to aj v zahraničí.

Na realizáciu svojho zámeru ISES vďaka svojim aktivitám navrhuje zaručiť neustále zlepšovanie celosvetovo zaujímavých charakteristík regiónu so zvážením možných priamych investícií a valorizácie regionálnej ekonomiky, rozvoj vzťahov medzi ekonomickým a výrobným sektorom a regionálnymi, národnými a európskymi inštitúciami, ktoré sú súčasťou technologického rozvoja najšpecializovanejšieho sektora v oblasti.

ISES pracuje na manažmente inštitucionálnych vzťahov a akreditácie na miestnej a centrálnej úrovni, využívaním finančnej sily verejných financií a sociálno-ekonomických výskumných nástrojov.

Použitie priamych a nepriamych fondov stimuluje vzťah s inštitucionálnymi a rozhodovacími centrami, ponúka príležitosť vybudovať nové partnerstvá a umožniť stabilné vzťahy na miestnej úrovni.

www.associazioneises.org

 
 
 
Banner Piede