Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Slovenská republika

Ústav verejného zdravotníctva na Jesseniovej lekárskej fakulte UK sa zúčastnil a zúčastňuje na mnohých medzinárodných projektov v oblasti epidemiológie infekčných a chronických ochorení (epidemiologická štúdia o rakovine pankreasu, program globálneho monitorovania užívania tabaku). Cieľom je nájsť etiológiu ochorení, ich rizikové faktory a možnosti prevencie a hodnotenia účinkov použitých opatrení. Vedúca oddelenia, prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH je členkou poradného výboru Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu infekčných chorôb v švédskom Štokholme. Je predsedníčkou pracovnej skupiny pre kategorizáciu očkovacích látok Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

http://eng.jfmed.uniba.sk/index.php

 
 
 
Banner Piede