Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna O.N.Da.
Taliansko

logo O.N.DA.Národné observatórium pre ženské zdravie (O.N.Da) sa snaží študovať hlavné patológie u žien a navrhovať stratégie na ich prevenciu, pričom podporuje rodovo zameranú zdravotnú kultúru.

O.N.Da podporuje základný a klinický výskum hlavných patológií, vyhodnocuje ich sociálny a ekonomický vplyv, informuje inštitúcie, zdravotnícky personál a verejnosť.

Mnoho štúdií ukazuje, že ženy sú stále znevýhodňované voči mužom, čo sa týka zdravotnej starostlivosti a potvrdzujú dôležitosť podpory informovanosti spoločnosti i jednotlivcov o rizikových faktoroch ženského zdravia.

Tieto faktory sa netýkajú len reproduktívnych aspektov života žien, ale sú všeobecne spojené so sociálnou úlohou žien. Ženy sú dnes čoraz zaneprázdnenejšie, keďže majú intenzívny pracovný, ako aj rodinný život, čo má nevyhnutne vplyv na ich zdravie. Toto vyplýva z prirodzeného postoja žien uspokojiť najskôr všetky potreby rodiny, ktoré sú pre ne dokonca dôležitejšie než vlastné potreby.

Ďalším dôležitým aspektom je to, že zdravotníctvo nerieši ženské zdravotné problémy, pretože tieto sa len zriedkavo študujú, keďže ženy sa len zriedkavo zúčastňujú klinických štúdií. Len nedávno sa uznali rodové rozdiely a ich vplyv na ženské zdravie.

O.N.Da sa snaží presadzovať rodovo zameranú zdravotnú kultúru tým, že podporuje ideu, že rodové rozdiely majú rozličný vplyv na zdravie a na spôsob vnímania zdravia. Stratégie prevencie ochorení by mali tieto rozdiely viac brať do úvahy a tak dospieť k rovnosti a rovnakým príležitostiam.

Národné observatórium pre ženské zdravie sa tiež snaží zlepšiť výskum hlavných patológií, ktoré sa dotýkajú žien, a to najmä v ich ekonomických, politických a sociálnych aspektoch. Prispieva to k rozširovaniu lekárskych poznatkov a podpore aktívnej sociálnej úlohy žien pri hodnotení výskumných a vedeckých poznatkov.

www.ondaosservatorio.it

 
 
 
Banner Piede