Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Regionálny zdravotný ústav so sídlom v Ústí nad Labem, Česká republika

ZÚ v Ústí nad Labem je zdravotnícke zariadenie zriadené pre základné preventívne disciplíny – hygiena, epidemiológia, mikrobiológia, imunológia a pracovné lekárstvo. Jeho aktivity sú zamerané najmä na obyvateľov severných Čiech, ale spolupracuje tiež na národných a medzinárodných projektoch. V oblasti podpory zdravia a prevencie ochorení sa tiež zameriavame na očkovania proti infekčným ochoreniam, pričom pokrývame široké spektrum očkovaní, venujeme sa tiež problému infekcií a prevencií infekčných ochorení vo všeobecnosti. Poskytujeme očkovania pre cestovateľov, rizikové skupiny (starší ľudia, osoby s pracovnými rizikami, osoby s chronickými ochoreniami), ale tiež všetkým obyvateľom – chrípka, TBE a HPV.

Naše očkovacie centrá sa nachádzajú v štyroch mestách v regióne. Už sme zaočkovali viac než 200 dievčat a žien. Dôležitou úlohou ústavu je tiež poradenstvo a testovanie na STI.

www.zuusti.cz

 
 
 
Banner Piede