Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Uniwersytet Łódzki
Poľsko

logo Lodz.Výskumy Pedagogickej fakulty sú zamerané na proces vzdelávania detí a mládeže na všetkých úrovniach školstva, ako aj na podmienky, poruchy a dôsledky vzdelávacieho procesu.

Dôležitou výskumnou témou, ktorej sa fakulta venuje, je celoživotný vývoj človeka.

Výskum sa týka nepravidelností a porúch rozvojových procesov, ich optimalizácie, prevencie, rehabilitácie a tiež psychoterapie.

Výskumné oblasti tiež zahŕňajú psychologické aspekty práce a rozličné formy kariérneho vedenia a odborného poradenstva, zdravé a riskantné správanie u detí, mládeže a dospelých (psychologické a sociálno-kultúrne faktory, faktory prostredia), psycho-onkológia a psycho-dermatológia, faktory a stratégie boja s chorobou, osobnostné dimenzie vybraných somatických ochorení, ľudskú sexualitu, psychologické aspekty reprodukčného zdravia (vrátane vysoko rizikového tehotenstva, neplodnosti a menopauzy).

www.uni.lodz.pl

 
 
 
Banner Piede