Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

VÝSKUMNÁ JEDNOTKA PRE SPRÁVANIE A SOCIÁLNE ZÁLEŽITOSTI
Cyprus

Základnou činnosťou RUBSI je výskum v oblastiach spojených so sociálnymi aspektmi zdravia, správaním jednotlivca i skupiny a politicko-sociálnymi javmi vo všeobecnosti. RUBSI sa zameriava na nasledovné činnosti: vedecké štúdie a výskum sociálnych aspektov zdravia, zvyšovanie informovanosti, vzdelávanie a školenie jednotlivcov, skupín, kolektívov a organizácií o výskumných záujmoch RUBSI, vytvorenie a fungovanie pilotných inštitúcií, ktoré podporujú a napomáhajú porozumenie a zlepšenie politicko-sociálnych situácií a sociálnych aspektov verejného zdravia. RUBSI je zaangažovaná do problémov týkajúcich sa rakoviny krčka maternice prostredníctvom dvoch výskumných projektov financovaných Cyperskou výskumnou radou, a to: (a) Informovanie obyvateľov Cyprusu o HIV, (b) Potreby pacientov s rakovinou na Cypre.

www.rubsi.org

 
 
 
Banner Piede