Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

IEMPAM-BAS

Inštitút experimentálnej morfológie, patológie a antropológie pri Múzeu bulharskej akadémie vied (IEMPAM-BAS) je štátny výskumný inštitút. Vykonáva základný a aplikovaný výskum v oblasti patológie, virológie, imunológie, parazitológie a antropológie. Jednou z hlavných vedeckých priorít inštitútu je onkopatológia, najmä typy rakoviny spojené s vírusmi. Inštitút realizuje štúdie o distribúcii ľudského papilomavírusu (HPV) v Bulharsku vrátane jeho vyššieho výskytu u „sexuálnych pracovníčok“. Tieto štúdie financuje Bulharský národný vedecký fond. IEMPAM-BAS sa ako partner podieľa na projekte, ktorého cieľom je vyvíjať nové nástroje na lepšiu laboratórnu diagnostiku infekcie HPV a rakoviny súvisiacej s HPV. IEMPAM-BAS má licenciu na realizáciu vzdelávacích programov a školení pre študentov (PhD a MSc) v oblasti virológie, imunológie, patológie, parazitológie a antropológie.
Inštitút spolupracuje s univerzitami, zdravotníckymi zariadeniami a mimovládnymi organizáciami. Podieľa sa na mnohých národných, regionálnych a medzinárodných projektoch vrátane projektov financovaných EÚ, spolupracuje s viacerými zahraničnými inštitúciami.

http://www.iempam.bas.bg/index_En.html

 
 
 
Banner Piede