Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Končni rezultati

Delovni načrt
Spletna stran projekta
Analiza lokalnega okvira
Poročilo o prepoznanih dobrih praksah in analiza
Informativni materiali
E-učno okolje (digitalna platforma in gradiva za usposabljanje)
Poročilo o pilotnih aktivnostih
Poročilo o evalvaciji
Tečaj za strokovno zdravstveno osebje in usposabljanje vodij za zagovorništvo

1

2

3

Vmesno in končno poročilo
Razširjanje načrt
 
 
 
Banner Piede