Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

PROLEPSIS

Inštitút preventívnej medicíny, hygieny prostredia a pracovného zdravia – Prolepsis – je nezisková organizácia aktívna v oblasti lekárskeho výskumu, podpory zdravia, hygieny prostredia a pracovného zdravia, ktorá funguje od roku 1991. Prolepsis má dlhorocné skúsenosti v organizácii a zavádzaní programov v oblasti preventívnej medicíny vrátane skríningu, podpory zdravia a programov verejného zdravotníctva na národnej i európskej úrovni.

Prolepsis založil skríningový program rakoviny krcka maternice v oblasti Ormylia na Chalkidiky. Projekt zacal v roku 1992 (pôvodne ako pilotný) a nabádal ženy v danej oblasti vo veku 20 – 70 rokov, aby absolvovali cytologické a gynekologické vyšetrenie v centre „Naša Panna Mária, ktorá miluje ludstvo" v Olympii na Chalkidiky. Cielovou skupinou bolo 25 000 žien (v roku 1991), pricom všetky ženy boli osobne požiadané, aby každorocne absolvovali test na PAP, ktorý vykonávajú skúsení gynekológovia. Podobný projekt sa zacal aj pre mamografiu a klinické vyšetrenie prsníkov, ktorých sa zúcastnilo približne 10 000 žien (v roku 1991) vo veku 40 – 70 rokov. Oba skríningové programy sú modelmi sekundárnej prevencie v Grécku a sú súcastou Európskej siete pre zaistenie kvality v mamografii a skríningu krcka maternice (Európska komisia, Úrad pre verejné zdravie). Prolepsis koordinuje a podiela sa na viacerých dalších projektoch financovaných EÚ, napríklad:

  • projekt GROW – pravidlá pre prevenciu obezity na pracovisku
  • projekt euFAQT – rodina a mládež koncia s fajcením
  • projekt HeaRT – tréningový projekt sledovania zdravia
  • projekt PROMOVAX – propagácia ockovacích látok medzi imigrantmi v Európe
  • projekt Crossing Bridges – rozvoj metodológií a budovanie kapacity na zlepšenie podpory zdravia vo všetkých politikách a dosiahnutie rovnosti v oblasti zdravia

www.prolepsis.gr

 
 
 
Banner Piede