Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Slovensko

Ústav verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK) je zapojený do viacerých medzinárodných projektov týkajúcich sa  epidemiológie neinfekčných chorôb (Epidemiologická štúdia nádorov pankreasu - ESNAP, Global Tobacco Surveillance). Ciele zahŕňajú skúmanie etiológie ochorení, ich rizikových faktorov a možností prevencie a hodnotenia účinnosti prijatých opatrení. Vedúca ústavu, prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH je členkou Poradného zboru ECDC v Štokholme vo Švédsku. Je vedúcou pracovnej skupiny pre kategorizáciu očkovacích látok Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=uvzd

 
 
 
Banner Piede