Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Skríning rakoviny krčka maternice

Rakovina krčka maternice je u mladých európskych žien vo veku 15-44 rokov po rakovine prsníka druhou najčastejšou rakovinou. Podľa odhadov IARC pre rok 2004 bola rakovina krčka maternice diagnostikovaná u približne 34 300 žien v 27 členských štátoch Európskej únie, a asi 16 300 žien na rakovinu krčka maternice zomrelo.


Sociálny dopad rakoviny krčka maternice je veľký, pretože väčšina prípadov sa objaví medzi 35. až 50. rokom veku, kedy sú ženy plne aktívne v práci a vo svojich rodinách.


V rámci EÚ sú veľké rozdiely vo výskyte a úmrtnosti na rakovinu krčka maternice. Záťaž je obzvlášť vysoká v nových členských štátoch: úmrtnosť bola najvyššia v Rumunsku (štandardizovaná miera úmrtnosti 13,7/100 000 žien/rok) a v Litve (10/100 000/rok), zatiaľ čo vo Fínsku je najnižšia (1,1/100 000/rok). Rozdiely možno pripísať hlavne prítomnosti alebo neprítomnosti platných programov skríningu rakoviny krčka maternice.


Pre zníženie výskytu rakoviny krčka maternice je veľmi dôležitá sekundárna prevencia. Sekundárna prevencia má význam pri všetkých zhubných nádoroch, ale pri rakovine krčka maternice je skríning veľmi účinne kontrolovateľný. Vo vyspelých krajinách sa výskyt a úmrtnosť na rakovinu krčka maternice dramaticky znížil, pravdepodobne v dôsledku cytologického vyšetrenia. Podľa IARC cytologický skríning na úrovni populácie v intervale každých tri až päť rokov môže znížiť výskyt rakoviny krčka maternice až o 80%.


Rakovina krčka maternice je spôsobená ľudským papilomavírusom (HPV). Primárnou príčinou rakoviny krčka maternice je pretrvávajúca infekcia pohlavného ústrojenstva vysoko-rizikovými typmi tohto vírusu. Genitálne HPV infekcie sú rozšírené v sexuálne aktívnej populácii, väčšina z týchto infekcií spontánne vymizne, ale keď infekcia vysoko-rizikovými typmi pretrváva, môže spôsobiť zmeny v bunkách epitelu krčka maternice a nakoniec rakovinu krčka maternice. Faktory, ktoré podmieňujú progresiu infekcie HPV na vyššie stupne cervikálnej lézie a rakovinu nie sú zatiaľ podrobne známe, ale pridružené faktory, medzi ktoré patrí znížená imunita, sú zrejmé.

 

Cytologické zmeny sú ľahko zistiteľné mikroskopickým vyšetrením PAP sterov, čo umožňuje včasnú liečbu predrakovinových lézií, aby sa zabránilo rozvoju invazívneho karcinómu.


Program cervikálneho skríningu potrebuje definíciu taktiky skríningu:

- cieľovú vekovú skupinu,

- skríningový interval medzi testami s normálnym výsledkom,

- systém skríningového testu,

- triedenie a liečebné stratégie pre ženy s pozitívnym výsledkom skríningového vyšetrenia.

 

Ak má byť skríningový program prínosom, musí mať vysoké populačné prijatie a pokrytie a musí preukázať dobrú kvalitu na každom kroku programu:

- informovanie obyvateľstva,

- pozývanie cieľovej populácie,

- výber vzorky,

- vykonanie testu,

- manažment abnormálnych výsledkov.

 
 
 
Banner Piede