Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Kontakty

Bc. Katarína Lamošová
doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
MUDr. Lukáš Murajda, PhD.
doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.

Tel: 043 41 32 507

Mail: klamosova@jfmed.uniba.sk, svihrova@jfmed.uniba.sk, murajda@gmail.com

Website: http://www.jfmed.uniba.sk/, http://www.aurora-project.eu

Inštitúcie a organizácie podporujúce aktivity projektu sú: 

Kancelária WHO na Slovensku - http://www.who.sk

Úrad verejného zdravotníctva SR – odbor podpory zdravia - http://www.uvzsr.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR - http://www.health.gov.sk

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť - http://www.sgps.sk

Slovenská pediatrická spoločnosť - http://www.sls-sps.sk

 
 
 
Banner Piede