Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Národné politiky

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku a zástupcami odborných spoločností pripravujú na podmienky Slovenskej republiky „Národný onkologický program“. Tento by mal zahŕňať zabezpečovanie vyhľadávania – skríningu troch nádorových ochorení – rakoviny krčka maternice, rakoviny prsníka a rakoviny hrubého čreva. Postupne sa plánuje zaradiť do programu plošné vyšetrenia aj pre ďalšie nádorové ochorenia.

Už aj v súčasnosti sa realizuje skríning a tým včasné zachytávanie týchto troch najrozšírenejších onkologických ochorení ako súčasť preventívnych vyšetrení, ktoré sú plne hradené zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.

 
 
 
Banner Piede