Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Národný program

Ústava Slovenskej republiky stanovuje základ pre organizáciu, riadenie a financovanie systému zdravotnej starostlivosti. Zaisťuje univerzálne pokrytie a prístup zdarma ku zdravotnej starostlivosti na základe povinného verejného zdravotného poistenia, postaveného na princípoch solidarity a plurality. Slovenský systém je založený na Bismarckovom modeli sociálneho systému poistenia.

V Slovenskej republike je na celoštátnej úrovni realizovaný populačný skríning rakoviny krčka maternice. Tento program je súčasťou pripravovaného národného programu boja proti rakovine. Od 1. januára 2008 sa skríning vykonáva v intervale 3 rokov (ak sú 2 po sebe nasledujúce testy PAP steru negatívne). Skríning je hradený z verejného zdravotného poistenia ženám vo veku od 23 do 64 rokov. Tento program sa týka približne 1,6 milióna žien.

 
 
 
Banner Piede