Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

O rakovine krčka maternice

Rakovina krčka maternice patrí celosvetovo medzi najčastejšie príčiny úmrtia žien. Na Slovensku sa rakovina krčka maternice každoročne diagnostikuje u viac ako 500 žien a 200 žien ročne v dôsledku tohto ochorenia zomiera. Zároveň je to však jedno z mála onkologických ochorení, u ktorých poznáme hlavnú príčinu vzniku. Na rozdiel od iných typov rakoviny nie je rakovina krčka maternice dedičná prostredníctvom rodinných génov. Až takmer v 99% prípadov je príčinou rakoviny infekcia ľudským papilomavírusom – HPV.

 

Rakovina krčka maternice sa môže objaviť v akomkoľvek veku ženy počínajúc dospievaním. Približne polovica všetkých žien, u ktorých bola diagnostikovaná rakovina krčka maternice, je vo veku medzi 35 až 55 rokov. Veľa týchto žien bolo pravdepodobne vystavených infekcii HPV počas obdobia dospievania a vo veku 20 až 30 rokov.

 

Existuje viac ako 100 typov papilomavírusov a približne 15 je tzv. vysokorizikových typov HPV. Infekcie HPV sú veľmi časté a väčšina dospelých bude mať niekedy počas života HPV infekciu, ale infekcia prebieha bez viditeľných prejavov. Takže väčšina ľudí nebude nikdy vedieť, že infekciu mali. Našťastie, väčšina z týchto infekcií sa odstráni spolu s abnormálnymi bunkami. Iba infekcie, ktoré organizmus prirodzene nezvládne, predstavujú riziko rakoviny krčka maternice. Ak vysokorizikový typ HPV pretrváva v tele, môže spôsobiť abnormálne zmeny v bunkách krčku maternice a počas dlhého obdobia vývoj rakoviny krčka maternice. Riziko vývinu rakoviny krčka maternice zvyšujú rôzne iné faktory, najmä fajčenie, oslabenie imunitného  systému atď.

 

Prejavy rakoviny krčka maternice na začiatku ochorenia nie sú žiadne. Do doby vyvinutia prejavov sa rakovina stane pokročilou. Abnormálne krvácanie z pošvy, bolesti v oblasti panvy, alebo strata chuti do jedla môžu naznačovať, že sa rakovina už šíri do okolia.

 

 

Odkaz na webové stránky:

http://www.ecca.info/sk/cervical-cancer/karcinom-krcka-maternice.html (ECCA)

 

http://www.nezomierajmemlade.sk/?id=130

http://www.lpr.sk/rakovina-krcku/

 
 
 
Banner Piede