Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Právne predpisy

576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

577/2004 Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej na základe verejného zdravotného poistenia

578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a o stavovských organizáciách

579/2004 Zákon o záchrannej zdravotnej službe

580/2004 Zákon o zdravotnom poistení

581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou

 
 
 
Banner Piede