Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Projekt Aurora

Cilj projekta AURORA je določiti skupno in izvedljivo strategijo promocije testiranja prisotnosti raka materničnega  vratu  (RMV) v novih državah članicah EU, ki je namenjeno ženskam v rodni dobi (30-69 let) in zagotoviti pokritost težko dosegljivih skupin, pomagati novim članicam EU pri izvajanju na dejstvih utemeljenega spremljanja raka materničnega vratu in spodbujati evropsko izmenjavo informacij in strokovnih izkušenj glede razvoja in izvajanja dobrih praks pri preprečevanju raka materničnega vratu in zagovorništva. V AURORI pridobljeno znanje bo diseminirano v EU, zlasti v naslednjih 12 državah članicah EU: Latvija, Litva, Bolgarija, Romunija, Češka, Ciper, Slovaška, Slovenija, Madžarska, Italija, Grčija in Poljska.

 
Projekt AURORA je bil razvit v skladu s prednostnimi nalogami razpisa za zbiranje predlogov 2009 - Program javnega zdravja, katerega cilj je spodbujati izmenjavo dobrih praks na področju promocije testiranja prisotnosti raka materničnega vratu v novih državah članicah, zlasti pri težko dosegljivem prebivalstvu. Poleg tega bo po  odločitvi 1350/2007/ES o uvedbi drugega programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2008-13) AURORA tudi spodbujala primerno usklajenost in sinergijo med pobudami Skupnosti v zvezi z zbiranjem primerljivih podatkov o ključnih boleznih, vključno z rakom.

AURORA bo razdeljena v 6 temeljnih nalog. Prvič, projektni partnerji bodo izvedli analizo lokalnega konteksta s študijem literature v sodelujočih državah v zvezi z epidemiologijo raka materničnega vratu, presejalne programe in predstavitev potreb v projektu obravnavane ciljne skupine. Analiza lokalnega okvira bo koristna za identifikacijo in analizo dobrih praks in strategij za boj proti raku materničnega vratu in za oblikovanje odgovorov kako promovirati testiranje prisotnosti raka materničnega vratu v omenjeni ciljni skupini.

V skladu s PRIPOROČILOM SVETA dne 2. decembra 2003 o spremljanju  raka materničnega vratu, ki navaja, da "je ustrezno usposabljanje osebja predpogoj za visoko kakovost spremljanja”  in z evropskimi smernicami za zagotavljanje kakovosti v odkrivanju raka materničnega vratu – druga izdaja, ki navaja, da je funkcija zagovorništva skupin v zgodnjem odkrivanju raka  vse bolj pomembna, bo AURORA organizirala usposabljanje za zdravstvene delavce in vodje zagovorništva. Tečaji za obe skupini, bodo organizirani na ravni EU, vendar bodo posebni moduli usmerjeni na lokalne potrebe partnerjev in na specifične razmere na področju odkrivanja raka materničnega vratu. Poleg tega bo konzorcij AURORA vzpostavil mrežo pilotnih centrov, ki že izvajajo spremljanje raka materničnega vratu z namenom testiranja metodologije AURORA, ki jo bodo izvajali v času projekta usposabljeni stokovnjaki zdravstvenega varstva. Na temelju kartiranja (mapping), analize ukrepov preprečevanja raka materničnega vratu in izvedbe usposabljanj v sodelujočih državah bo razvito E-učno okolje, ki bo na voljo vsem zainteresiranim uporabnikom v sodelujočih državah, za usposabljanje na temo projekta.

V skladu s cilji in aktivnostmi so pričakovani rezultati projekta AURORA:

-          analiza lokalnega konteksta,

-          organizacija bolj učinkovitih tečajev usposabljanja in preventivne dejavnosti v sodelujočih državah,

-          identifikacija dobrih praks in njihova izmenjava v sodelujočih državah, z namenom povečanja  števila presejalnih testov raka materničnega vratu,

-          prenos rezultatov projekta, v države, ki ne sodelujejo v projektu,

-          usposabljanje zdravstvenih delavcev in vodij zagovorništva,

-          povečanje števila pregledanih z delovanjem mreže pilotnih centrov in

prenos znanja AURORA partnerjev na zdravstvene delavce v sodelujočih državah s pomočjo e-učnega okolja.


 
 
 
Banner Piede